The 5-Second Trick For sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Tavallisimmin epäily herää lapsen muuttuneesta käyttäytymisestä tai oireiden perusteella. Lapsella voi olla fyysisiä jälkiä, levottomuutta, aggressiivisuutta tai ikään kuulumatonta seksuaalisuuden ilmentämistä.

Aineistokohtaiset tarkennetun haun lomakkeet kyseisen aineiston vasemmasta navigaatosta tai tarkennetun haun lomakkeen alalaidasta.

Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja mahdollisen tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty. Jos lapsen tai nuoren vanhemmat eivät ole tietoisia tilanteesta, heihin otetaan yhteyttä.

Edilexin asiasanasto on hierarkinen kokonaisuus, jossa eri asiasanojen välille on rakennettu hierarkiset ja semanttiset viittaukset. Asiasanaston lisäksi asiasanat toimivat pikahaussa ja aineistokohtaisilla tarkennetun haun lomakkeilla.

Lakia lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä sovelletaan henkilöihin, jotka toimivat vapaaehtoisena lasten parissa.

törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito

- Toiminnassa pyritään siihen, että alaikäisten kanssa toimittaessa paikalla on aina vähintään kaksi aikuista.

Lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Kiireellisissä tilanteissa, virka-ajan ulkopuolella tai kun lapsen asuinkuntaa tai kunnan lastensuojelun yhteystietoja ei ole mahdollista saada selville, ilmoitus voidaan tehdä terveyskeskuksen päivystykseen tai hätäkeskukseen numeroon 112.

Tilanteessa, jossa kuvan tai tallenteen valmistajalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen tai maahantuojalla on ollut todellinen aikomus toimittaa kyseinen esitys edellä tarkoitettuun tarkastukseen ennen kuvan tai tallenteen myymistä tai vuokraamista tai tarjoamista tai luovuttamista, ei kyseisen tuotteen valmistamisesta tai maahantuonnista niin ikään ole tuomittava rangaistusta.

Tiedotamme toimintatavoistamme kaikkia seurakunnan toiminnassa olevia vapaaehtoisia ja vastuunkantajia. Isonkyrön helluntaiseurakunnan hallitus on hyväksynyt toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.

Kantelijan mukaan poliisi ei ole toiminut tuomioissa tarkoitetulla tavalla. Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen mukaan asia on tullut laillisuusvalvonnassa esille toistuvasti. 

Privacy Overview This Site employs cookies to ensure we will present you with the ideal user experience probable. Cookie data is stored in the browser and performs functions such as recognising you when you return to our Web-site and serving to our crew to comprehend which sections of the website you discover most exciting and useful.

Aineistokohtaiset tarkennetun haun lomakkeet kyseisen aineiston vasemmasta navigaatosta tai tarkennetun haun lomakkeen alalaidasta.

Kantelijan mukaan poliisi ei ole toiminut tuomioissa tarkoitetulla tavalla. Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen mukaan asia on tullut laillisuusvalvonnassa esille toistuvasti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *